Duyurular

ÖYP Usul ve Esasları Değişikliği

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın Danışman Ataması ve Tez İzleme Komitesi başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrası “Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler.” (Değişiklik Danıştay 8. Dairesinin kararı uyarınca 22.07.2016 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile yapılmıştır.) olarak değiştirilmiştir.

ÖYP Usul ve Esasların son haline ulaşmak için tıklayınız.

İlişkili Dosyalar

Bu sayfa içeriği için yüklenmiş dosya bulunamamıştır.