Duyurular

Kaynak Miktarlarının Düzenlenmesi Hakkında

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

YÖK Yürütme Kurulunun 01.04.2015 tarihli toplantısında  ÖYP Kaynak Miktarları yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme hakkındaki yazı ektedir.

İlişkili Dosyalar